söndag, december 20, 2009

Öppet brev till Axel Wenblad, generaldirektör Fiskeriverket

Bäste Axel Wenblad, Generaldirektör på Fiskeriverket,

Fiskeriverket har fått i uppdrag av regeringen att innan årskiftet 2010 införa sex fiskefria områden i Sverige. Ett av dessa är Havstensfjorden (Stenungsund-Uddevalla) med omkringliggande fjordar runt Orust och Tjörn. Regeringens syfte med områdena är att ”..de skall bidra till att minska risken för beståndskollaps och bygga upp fiskbestånd med diversifierad storleksfördelning...”.

Under många år har de flesta av oss ganska uppgivet konstaterat att fisket försämrats mer och mer i våra fjordar varför vi ser mycket positivt på möjligheten att få en rekonstruktion av livet i våra vatten. Fiskeriverket har dock valt i sitt förslag att inte ge samma förutsättningar för hela fjordsystemet, till förmån för den kommersiella fiskenäringen, vilket riskerar hela regeringsuppdraget.

Vi vill därför med detta brev och en samlad röst poängtera vikten av att Hakefjorden ingår i området för regeringsuppdraget samt att ålfisket och det storskaliga vadfisket med och utan ljus tillika andra yrkesredskap omedelbart måste upphöra i fjordarna. Både ålfisket och sillfisket med sina bifångster hotar en återuppbyggnad av dom lokala fiskbestånden så som målarterna torsk och rödspotta. Ålen är dessutom akut utrotningshotad och rödlistad.

Från Hakefjorden i söder, till Stigfjorden i väster och Koljöfjorden i norr, vistas tiotusentals människor. En population som flerdubblas under sommarmånaderna. Med sina skyddande vikar erbjuder fjordarna en unik och lättillgänglig natur för ett rörligt friluftsliv som med små ekonomiska medel är tillgängliga för alla till skillnad mot de öppna vattenmassorna. På sikt kommer en återuppbyggnad av fiskbestånden här vara till gagn för hela befolkningen.

Vi är av den gemensamma uppfattningen att de samhällsekonomiska vinsterna i form av livskvalitet, fritidsfiske och turism på sikt kommer vida att överskrida det ekonomiska värdet av det yrkesfiske som bedrivs i fjordarna idag.


Undertecknat:

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds lokalkontor i Göteborg
Genom Per-Erik Jacobsen, Fiskevårdskonsulent

Boel Lanne, Ordförande Naturskyddsföreningen i Bohuslän

Gunilla Mitchell, VD Västsvenska Turistrådet AB

Björn Johnson, VD/Turistchef, Södra Bohuslän Turism AB

Leif Jansson, för KustFiskarnas Organisation ( KFO ) och Västkustens Husbehovsfiskares Förbund Bohusavd.

Björn Holmstedt, på uppdrag av SPOFA - svenska spöfiskedistributörer i samverkan, samt 6 lokala detaljhandlare av fiskeredskap

Martin Falklind, Chefredaktör Fiskejournalen

Svante Brodin, En Levande Fjord

tisdag, december 01, 2009

Vansinne med ålfiske!

Under många år har dom flesta uppgivet konstaterat att fisket försämrats i våra fjordar. Nu har vi den fantastiska möjligheten till en återhämtning men beslutsfattarna fegar! Projekt 8-fjordar, som berör fjordarna från Marstrand – Uddevalla, ingår i ett nationellt miljömål. På regeringens uppdrag, och för att hindra utsatta fiskar från kollaps, vill man här förbjuda i princip allt utom krokfiske och tinor. Så långt är allt mycket bra. Problemet är att i 8-fjordars förslag, som fiskeriverkets remiss grundar sig på, accepterar man fortsatt ålfiske!

Ålen är rödlistad och akut utrotningshotad. Om vi råkar få en ål när vi metar ska den omedelbart och varsamt sättas tillbaks i vattnet. I våra fjordar fiskas ål av fiskare med dispens! Kravet är årliga fångster på minst 400kg. Med hjälp av statistik och enkel matematik visar siffrorna att c:a 15ton eller 50.000st utrotningshotade ålar här fångas som bisyssla av proffs. Runt 500.000 plattfiskar, småtorsk, öring mm., stryker med som bifångst. Nästan all ål tas i Stigfjorden där Rödspottan förr var talrikast men som nu genom hårt fisketryck är en av målarterna i regeringsuppdraget. Sammanlagd vinst för dessa ålfiskare motsvarar knappt årslönen för en låginkomsttagare men är prislappen för vår närmiljö!

Hur kan Bo Pettersson som politisk ledare för 8-fjordar acceptera detta vansinne? Och varför ingår inte Hakefjorden?

Remiss finns på www.fiskeriverket.se. Alla har rätt till havet och kan yttra sig!

Svante Brodin, Kolhättan

måndag, november 30, 2009

Ålen akut utrotningshotad!


TV4 och Kalla Fakta belös igår att ålen är nära utrotning.

Se programmet, klicka här>>

torsdag, november 19, 2009

Bottendjur och fisk försvinner!

Bottendjur och fisk försvinner men utsläppen minskar. Tillståndet i Västerhavet är sämre än för tio år sedan – och bättre.
Läs artikeln i GP, klicka här >>

onsdag, november 18, 2009

Stoppa ålfisket nu!!!

Om vi vanliga medborgare skulle råka fånga en ål måste den omedelbart och varsamt släppas tillbaks. Ålen är nämligen en av de fiskarter som är fredad. Den klassas som hotad på ArtDatabankens rödlista och får därför inte tas upp. Ålfiske är därför förbjudet i Sverige... med undantag för 388 yrkesfiskare!!! Kriteriet för att fortsatt få fiska ål är att fångsterna dom senaste åren uppgått till minst 400kg. Alltså, dom som fångar mest får fortsätta fiska på en utrotningshotad art!
EU-parlamentariker Isabella Lövin kräver ett internationellt stopp och säger i en intervjuv för Kristianstadbladet: "-Det är inte rimligt att man ska göra vinst på att döda och sälja akut utrotningshotade djur. När det handlar om ekonomi finns det överhuvudtaget inga ursäkter därför det är så små pengar det är frågan om."
Ansvariga på jordbruksdepartementet, såsom Magnus Kindbom, framhåller att det som redan görs är tillräckligt.
Personligen tycker jag det är bedrövligt att ålfisket får fortsätta. Inte bara för ålens skull. För varje fångad ål stryker dessutom några plattfiskar, torsk, simpor, havsöringar med. Ska vi kunna restaurera våra vatten för framtida generationer måste krafttag göras nu.
Stoppa ålfisket nu!!!

Läs artikeln i Kristianstadbladet >>

måndag, november 09, 2009

Stopp för torskfiske?

Från årsskiftet kan det bli förbud mot att fiska torsk i Havstensfjorden i mellersta Bohuslän. Läs artikel i GP, klicka här >>

fredag, oktober 30, 2009

Pressad fiskeminister om utfiskningen..


Tomas Ramberg intervjuar fiskeministern Eskil Erlandsson om utfiskningen i havet! Lyssna till intervjun, klicka här >>

måndag, oktober 26, 2009

Vaccinets pris: hajbeståndet!


Hajleverolja ingår i sprutan mot svininfluensa. Skönhetsindustrin har slutat använda hajleverolja för att rädda utrotningshotade arter men i svenskarnas vaccin mot svininfluensa används det.

torsdag, oktober 22, 2009

The end of the line..


Om ingenting görs för att förändra mängden fisk som dras upp ur världshaven finns det knappt någon fisk kvar om 40 år. Det är budskapet i filmen The End of the Line som nu har svensk premiär. Se trailer, klicka här >>


tisdag, oktober 20, 2009

Inga muddermassor i havet!


Nu är det klart! Svea Hovrätt har kommit med sin dom och godkänner att Stenungsunds-industrierna tar upp muddermassorna på land! Tidigare i somras så gjorde petrokemin en tvärvändning och drog tillbaks sin ansökan om att dumpa i havet för att istället få tillstånd att lägga massorna i en bergstäkt på land.
Många av oss som klagade hade en önskan om en prejudicerande dom för att hindra liknande ärenden i framtiden men någon sådan dom blev det dock inte.
Hur som helst, ingen dumpning i havet och det är många med mig glada för!

Jag fick nöjet att säga min åsikt i Tv4. Se inslaget här >>